Back to Top

Hvordan holde orden på privatøkonomien?

Kredittstyring.no

Andre økonomiråd

Hvorfor bør kryptovaluta være en del av din investeringsportefølje?

Kryptovaluta blir stadig mer populært og allment akseptert. Dette til tross for at nyhetsbildet fortsatt preges av stadige negative nyheter om kommende regulereringer av kryptovaluta, samt forsøk i enkelte land på forbud, typisk India og Kina.

Til tross for dette kommer det tilsvarende positive nyheter stadig oftere. Blant annet innførte El- Salvador i 2021 Bitcoin som «legal tender», eller lovlig betalingsmiddel. Det betyr at alle næringsdrivende i landet må godta Bitcoin som betalingsmiddel. I USA er Bitcoin EFT nylig akseptert av det amerikanske finanstilsynet SEC. Flere tilsvarende positive nyheter ventes fremover, både i forhold til Bitcoin og andre kryptovaluta slik som Ethereum.

Ellers er det stadig flere store internasjonale foretak som har begynt å kjøpe Bitcoin i stor skala. Spesielt Tesla og Microstrategy har sett verdien i å investere deler av sin kapital i Bitcoin, fremfor tradisjonelle investeringsprodukter.

Alt tyder med andre ord på at kryptovaluta og spesielt Bitcoin er kommet for å bli. Bitcoin omtales stadig oftere som digitalt gull, og som et bedre og tryggere alternativ enn gull.

Det er flere grunner til at dette påstås:

 

Slik kan du bruke internett til å tjene litt ekstra penger

Internett er en fantastisk resurs hvis du vil tjene penger på en litt annen måte. Det fine med det er at det finnes noen inntjeningsmuligheter som ikke krever en jobbsøknad eller cv. Slike jobber gjør det også lettere å jobbe fritt og til sine egne timer, noe som er en fordel om man leter etter noe på siden av en annen jobb. La oss se på noen av måtene du kan bruke internett til å tjene penger.

Ta bilder og selg dem

Noe som kan bli en passiv inntekt er fotosalg. Du kan ta bilder av ulike motiver og legge de ut på såkalte “Stock Photo” sider. Her kan andre finne bildet ditt og laste det ned. Hver gang bildet blir lastet ned tjener du penger! Det er stor etterspørsel for slike bilder, som stort sett kan være av hva som helst. Det kan for eksempel være produkt, natur eller stemningsbilder. De blir ofte brukt i innlegg og artikler på nett. Ta gjerne foto fra forskjellige vinkler og med ulike utsnitt.

Invester penger i aksjer

Mange velger å investere penger i aksjer, fordi det kan gi god avkastning. Dette medfølger selvsagt en risiko, og det er viktig at du er klar over hva du begir deg ut på. Det finnes forskjellige typer investering, for eksempel Day Trading eller utbytteaksjer, som du kan lede mer om her: aksjeskole.com/utbytteaksjer/. Før du begynner med handel av aksjer er det utrolig viktig at du har tilstrekkelig med informasjon, både om handelsformen og bedriften du skal investere i.

Hastetiltak ved plutselig inntektsfrafall på grunn av arbeidsledighet eller sykdom.

Arbeidsledighet eller alvorlig sykdom kommer ofte både som en stor negativ overraskelse og gir gjerne samtidig et solid knekk i den psykiske helsen. Det neste som følger er de harde fakta i form av en vesentlig nedgang i inntekten.

Ved sykdom beholder du gjerne inntekten i ett år før du opplever drastisk nedgang (hvis du ikke har blitt frisk i løpet av dette året), mens du ved arbeidsledighet opplever inntektsreduksjonen fra første dag. Dersom du imidlertid følger rådene i denne artikkelen så trenger slike alvorlige hendelser for din inntektssituasjon nødvendigvis å medføre totalhavari av din privatøkonomi selv om du må ta noen tøffe valg.

Dersom du tar tak i din privatøkonomi raskt i en slik alvorlig situasjon, så har du gode muligheter for å unngå gjelds og inkassoproblemer. Dersom du først kommer på etterskudd og du må forhandle med inkassobyråene i stedet for banker og andre kreditorer og gjerne samtidig har pådratt deg en eller flere betalingsanmerkninger så har du en mye vanskeligere jobb foran deg selv om det er mye du kan foreta deg i en slik situasjon også.

Ved sykdom beholder du den samme inntekten som du har i din jobb det første året du er syk(begrenset oppad til 6G), deretter må du gå over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd som begge normalt utgjør ca. 66 % av arbeidsinntekten din. Når du blir arbeidsledig har du krav på dagpenger som tilsvarer ca. 66 % av den inntekten du har hatt opptil 6G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp). I realiteten så blir forskjellen i din brutto inntekt og din disponible netto inntekt ikke fullt like stor. Dette skyldes at din totale skatteprosent i de aller fleste tilfeller vil bli lavere. Samtidig så sparer du noe på arbeidsrelaterte kostnader som transport til og fra arbeid, arbeidsklær og lignende.