Arbeidsledighet eller alvorlig sykdom kommer ofte både som en stor negativ overraskelse og gir gjerne samtidig et solid knekk i den psykiske helsen. Det neste som følger er de harde fakta i form av en vesentlig nedgang i inntekten.

Ved sykdom beholder du gjerne inntekten i ett år før du opplever drastisk nedgang (hvis du ikke har blitt frisk i løpet av dette året), mens du ved arbeidsledighet opplever inntektsreduksjonen fra første dag. Dersom du imidlertid følger rådene i denne artikkelen så trenger slike alvorlige hendelser for din inntektssituasjon nødvendigvis å medføre totalhavari av din privatøkonomi selv om du må ta noen tøffe valg.

Dersom du tar tak i din privatøkonomi raskt i en slik alvorlig situasjon, så har du gode muligheter for å unngå gjelds og inkassoproblemer. Dersom du først kommer på etterskudd og du må forhandle med inkassobyråene i stedet for banker og andre kreditorer og gjerne samtidig har pådratt deg en eller flere betalingsanmerkninger så har du en mye vanskeligere jobb foran deg selv om det er mye du kan foreta deg i en slik situasjon også.

Ved sykdom beholder du den samme inntekten som du har i din jobb det første året du er syk(begrenset oppad til 6G), deretter må du gå over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd som begge normalt utgjør ca. 66 % av arbeidsinntekten din. Når du blir arbeidsledig har du krav på dagpenger som tilsvarer ca. 66 % av den inntekten du har hatt opptil 6G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp). I realiteten så blir forskjellen i din brutto inntekt og din disponible netto inntekt ikke fullt like stor. Dette skyldes at din totale skatteprosent i de aller fleste tilfeller vil bli lavere. Samtidig så sparer du noe på arbeidsrelaterte kostnader som transport til og fra arbeid, arbeidsklær og lignende.