Kredittscore, eller kredittverdighet, er en viktig faktor når du skal søke lån, kredittkort eller få kreditter på andre måter slik som mobilabonnement, bytte strømavtale, forsikring og mye mer. Men hva kan du gjøre for å forbedre din egen kredittscore? I denne artikkelen vil vi forklare deg dette samt fortelle litt om hvorfor det fungerer som det gjør.

For å få innvilget de aller fleste kreditter er det kun to ting som betyr noe når det tas en kredittvurdering av deg. Dette er om du har betalingsanmerkninger samt om du har et minimum inntekt. Dette sørge for at du får innvilget de aller fleste kreditter i hverdagen slik som kredittkort, mobilabonnement o.l. Det å skaffe seg en inntekt samt unngå eller bli kvitt betalingsanmerkninger er derfor helt essensielt og overskygger alle andre faktorer.

Oppfyller du ovenstående krav vil du normalt bli ansett som kredittverdig.

Når du har oppfylt ovenstående krav er det fortsatt mye du kan gjøre for å forbedre din kredittscore, da dette kan gi deg mer i lån og høyere kredittgrenser på kredittkort og lignende. Nedenfor har vi derfor listet opp hva du kan gjøre hvor vi begynner med de viktigste faktorene.

10 ting du kan gjøre for å forbedre din kredittscore:

  1. Bli kvitt eller unngå betalingsanmerkninger. En eller flere betalingsanmerkninger medfører i de aller fleste tilfeller automatisk avslag på det aller meste av lån og kreditter. Dersom du sliter med å bli kvitt betalingsanmerkninger kan du lese mer om dette her.
  2. Skaff deg en normal inntekt. Dersom du ikke har inntekt er det sannsynlig at du heller ikke vil klare å betale dine regninger. Derfor er det vesentlig at du har inntekt. For at inntekt skal komme frem på en kredittvurdering må du vente til skattelistene for året før er lagt ut. Det er de siste 3 skatteårene som benyttes.
  3. Bli kvitt ubenyttede kreditter. Etter at gjeldsregisteret kom for noen år siden har eksisterende lån og kreditter fått betydning for din kredittscore. Dette gjelder også ubenyttede kreditter. Det betyr at dersom du har et kredittkort med kredittramme på kr 100.000,- så sidestilles dette med kr 100.000,- i gjeld, selv om kredittkortet er ubenyttet og står i null. Du kan derfor raskt forbedre din kredittverdighet med å si opp unødvendige kreditter.
  4. Reduser din totale gjeld. All gjeld reduserer din kredittverdighet. Dette kan spores i gjeldsregisteret, eiendomsregisteret samt leses ut av skattetallene dine ved å se på betalt skatt i forhold til inntekt. Lavere skattesats tyder på mye fradrag, noe som igjen normalt mye gjeld.
  5. Sørg for en jevn inntekt. Vi ønsker jo alle å tjene mest mulig inntekt til enhver tid, men viste du at en relativ lav og stabil inntekt kan gi deg bedre kredittscore enn en høyere, men mer ujevn inntekt? Grunnen er at ustabilitet gir større risiko.
  6. Flytt mindre. Det å flytte antyder en mer ustabil livssituasjon enn en som bor på samme adresse år etter år. Det å flytte mer sjeldent kan med andre ord forbedre din kredittscore.
  7. Unngå unødvendige næringsinteresser. I mange tilfeller er det både lukrativt og nødvendig for din økonomiske suksess å ha næringsinteresse. Næringsinteresser betyr å drive et personlig firma, typisk enkeltpersonsforetak, eller sitte i styret i et selskap eller tilsvarende. Næringsinteresser medfører en risiko for å havne i et personlig erstatningsansvar og er en ekstra risiko når det kommer til kredittverdighet og kredittscore. Til og med det å sitte i styret i det lokale idrettslaget eller borettslaget kan gi deg litt lavere kredittscore.
  8. Unngå heftelser i eiendeler. Heftelser kan være alt fra salgspant i bilen din til pant i boligen din. Utleggspant er imidlertid det vi frykter mest her da det tyder på alvorlige gjeldsproblemer. Siden dette i de aller fleste tilfeller sannsynligvis allerede er fanget opp som en betalingsanmerkning har vi ikke listet dette høyere på listen.
  9. Unngå konkurser. Det å være knyttet opp mot konkurser, selv om det er i et aksjeselskap som i utgangspunktet ikke medfører et personlig ansvar, trekker ned din kredittverdighet. Dersom du sitter i et styre i et selskap som du mener vanstyres eller går mot konkurs bør du trekke deg fra vervet ditt dersom du ikke får resten av styret med på en snuoperasjon.
  10. Bli eldre. Dette er ikke så mye du kan gjøre noe med bortsett fra å ta tiden til hjelp, men vi nevner det likevel da din aldersgruppe har en betydning for din kredittscore.

Stabilitet er viktig!

Som det går frem av flere av punktene over så er stabilitet viktig for din kredittverdighet. En ustabil livssituasjon med stadige flyttinger, som normalt medfører jobb bytte og ustabil inntekt og ekstra kostnader i forbindelse med flyttingen o.l. anses som negativt.

Det er noe som heter at det er lett å venne seg til et høyere forbruk, men vanskelig å venne seg til et lavere forbruk. Det å endre vanene og livsstilen til å passe til en lavere inntekt er vanskelig og tar tid å venne seg til. Dette har kredittopplysningsforetakene fanget opp og lar derfor dette påvirke din kredittscore.

Kredittsjekk deg selv.

For å kunne forbedre din kredittscore er det viktig å vite hva som er registrert på deg i dag hos kredittvurderingsselskapene. Da kan du fange opp eventuelle feil samt fange opp hva som drar din kredittscore ned.

Du kan lese mer om hvordan du kredittsjekker deg selv gratis her.