Back to Top

Hvordan holde orden på privatøkonomien?

Kredittstyring.no

Inkasso

Hva gjør jeg når et omtvistet krav sendes til inkasso?

Jeg har mottatt en faktura som jeg ikke aksepterer. Nå truer firmaet, som har sendt meg fakturaen, med å slutte og levere tjenester til meg samt sende saken til inkasso. Er dette lov?

Det er ikke anledning til å benytte utenrettslig inkassovirksomhet til å drive inn omtvistede krav. Dersom det foreligger en saklig innsigelse på et krav som ikke lar seg løse så må kreditor bringe inn saken for domstolene og få en rettskraftig dom før inkasso kan iverksettes.

Hva er kravet til en gyldig innsigelse?

I inkassoloven benyttes betegnelsen «innsigelser som skyldner har rimelig grunn til å få vurdert», som kravet til en innsigelse. Innsigelsen må ikke være åpenbar grunnløs, men det er skyldners forståelse av situasjonen som skal gjelde og ikke jus.

Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at kreditor eller inkassobyrået mener at innsigelsen ikke er holdbar, så lenge det er rimelig at skyldner har rimelig grunn til å mene det motsatte.

En mulighet som inkassobransjen ofte benytter for å «pushe» saken videre i inkassoprosessen, er å gi skyldner et svar på innsigelsen hvor inkassobyrået anser svaret som oppklarende. Dette kan være holdbar praksis, dersom skyldner ikke påpeker at kravet fortsatt bestrides.

Dine rettigheter når du mottar krav fra inkassobyrå

Når du mottar krav fra inkassobyrå på vegne av inkassobyråets kunde har du flere rettigheter. Dersom du er forbruker står du noe sterkere enn næringsdrivende. Denne artikkelen er skrevet under forutsetning av at kravet du har mottatt er såkalt fremmedinkasso, d.v.s. at kravet drives inn på vegne av inkassobyråets kunde (ikke egne eller kjøpte fordringer).

Betalingsanmerkninger! En kort innføring.

Hva er en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkning er en av de største konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med betalingsanmerking. Dette vet også inkassobyrået at du er redd for og dette brukes derfor ofte i brev fra byråene for å "motivere" deg til å betale. Vi har skrevet denne artikkelen for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkinger.

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er for tiden 8 foretak som har slik konsesjon. Det er i konsesjonsvilkårene fra datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.