Back to Top

Hvordan holde orden på privatøkonomien?

Kredittstyring.no

Forsikring

Trenger jeg kaskoforsikring på bilen?

Jeg har en eldre bil og er usikker på om jeg trenger kaskoforsikring på bilen. Det er så mange meninger om teamet at jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal forholde meg til. Spørsmålet mitt blir rett og slett om jeg egentlig trenger kaskoforsikring på bilen min?

På dyrere biler bør man alltid ha kaskoforsikring dersom man ikke er veldig velstående. Dersom du har en bil med verdi under kr 50000,- er det først og fremst hvorvidt du har råd til å kjøpe deg en ny bil dersom bilen blir skadet eller havarert, som bør ha betydning for om du skal ha kaskoforsikring eller ikke.

Hva er kaskoforsikring?

Kaskoforsikring på bil betyr en forsikring mot forhold som ikke dekkes av lovpålagt egen ansvarsforsikring eller motparts ansvarsforsikring. Typiske eksempler er kollisjoner eller utforkjøring hvor forsikringstaker helt eller delvis har skylden for skaden.

Hærverk, naturskade, brann, tyveri og lignende er andre forhold som kan være inkludert i en kaskoforsikring eller delkasko. Kaskoforsikring er et vidt begrep og omfanget kan variere forholdsvis mye mellom forsikringsselskapene.

Forsikring mot ID-tyveri!

Problemet med ID-tyveri blir stadig mer omfattende fra år til år og endelig har forsikringsbransjen også oppdaget et marked for dem som frykter slikt misbruk. Spørsmålet man da vil stille seg er om det er hensiktsmessig og hvor dyrt dette produktet er?

Forsikring mot ID-tyveri er en unødvendig ekstraforsikring for de aller fleste!

For de aller fleste er det ikke nødvendig å forsikre seg mot ID-tyveri. Ved å utøve normal forsiktighet i forhold til eget personvern og iverksette enkle tiltak så bør en slik ekstraforsikring være unødvendig. Unntaket er for dem som av ulike årsaker er ekstra sårbare av ulike årsaker samt dem som rett og slett ikke har tid til å rydde opp selv dersom ID-tyveri skulle skje. Du kan forøvrig lese mer om forsikring mot ID-tyveri og kortmisbruk sett fra en litt annen vinkel hos inkassoguiden.

Egen gjeldsforsikring på forbrukslån og kredittkort?

Dersom du har ett eller flere forbrukslån eller kredittkort har du garantert blitt kontaktet av kortutsteder eller långiver med tilbud med egen gjeldsforsikring/ betalingsforsikring. Tilbudet kan virke godt ved første øyekast og er lett å takke ja til. Dette bør du tenke deg om to ganger før du gjør da det rett og slett er rådyrt.

Gå gjennom dine forsikringer hvert år!

Forsikringspremien på hus, innbo, bil, reise og lignende er blant de største utgiftspostene norske forbrukere har i dagens samfunn. Det er derfor merkelig at folk flest ikke legger mer arbeid i å sørge for at de hele tiden har det beste forsikring i form av kombinasjon av pris og dekning.

Vi anbefaler at alle tar en fullstendig gjennomgang av sine private forsikringer hvert år før hovedforfall. Det kan også gjøres på andre tidspunkter med hovedforfall er fortsatt et greit tidspunkt å bytte på. Begynn med å ta for deg forsikringene du har i dag og se på om det er nødvendig å gjøre endringer. Ta deretter ringerunden til 3-4 forsikringsselskaper og be om pristilbud, be om å få et tilbud på produkter som er mest mulig like hos alle tilbyderne slik at det blir lettere å sammenligne. De enkelte selskapene har gjerne spesialtilpassede ekstratilbud som gir deg ekstra god dekning. Når slike ekstraprodukter ta med i tilbudet blir det vanskeligere å sammenligne, dessuten er dette gjerne unødvendige produkter som koster mer enn det smaker.