Back to Top

Hvordan holde orden på privatøkonomien?

Kredittstyring.no

Forbrukslån

Finnes det billige forbrukslån?

Annonsemarkedet på internett domineres av markedsføring av billige forbrukslån. Sammen med markedsføring av kredittkort er dette aktører som fungerer som prispressende i all online markedsføring og fortrenger i stor grad andre aktører av mer forbrukervennlig karakter.

Markedet er faktisk så gunstig i inntjeningsøyemed at det ved siden av bankenes egen direkte online markedsføring betales tusenvis i provisjon til dem som klarer å formidle en ny lånekunde til disse finansieringsselskapene. Det har dermed oppstått en egen bransje av lånerådgivere og sammenligningssider som skal guide forbrukeren til det beste og billigste forbrukslånet. I praksis viser det seg imidlertid at kundene i stor grad ledes til de tilbyderne som gir høyest mulig provisjon fremfor hva som er best for forbrukeren. Denne forsøplingen av det norske annonsemarkedet er og forblir en uting og vi forundres daglig over at det ikke gjøres mer av forbrukermyndighetene for å stoppe dette med hjemmel i gjeldende markedsføringslov.

Virkemidlene som brukes i markedsføringen er typisk ”billig forbrukslån”, ”beste forbrukslån”, ”beste rente”, ”raske lån” og lignende. Dette markedsføres med rente helt ned i 6,99 % pr. år, noe som fremstår som besynderlig all den tid det er nærmest umulig for ”mannen i gaten” å få betingelser under 15 % rente pr år. Med effektiv rente ligger den normale rentesatsen på forbrukslån på rundt 20 %. På kredittkort ligger det på 25 – 30 % og i noen tilfeller enda høyere. Forbrukslån er med andre ord stort sett billigere enn kredittkort men det betyr vel nødvendigvis ikke at det er riktig å definere dette som billige forbrukslån?

Er det noe samfunnsnyttig med forbrukslån?

Renter på boliglån ligger for tiden på 2-3 % årlig rente. Dette gis imidlertid mot sikkerhet i fast eiendom godt innenfor antatt verdi og således bærer bankene svært lav risiko for tap. Det kan dermed argumenteres for at forbrukslån er vesentlig dyrere all den tid dette er usikrede lån i motsetning til forbrukslån.

Vær skeptisk til lånerådgiverne

Det finnes utallige "rådgivningssider" på internett som anbefaler deg låneprodukter, fortrinnsvis forbrukslån og kredittkort. Felles for disse er at de veldig ofte er styrt av hvilke lånetilbydere som på sin side utbetaler størst provisjon til dem fremfor hvilket lån som passer deg best. De vet at personer som er på jakt etter forbrukslån på internett gjerne er i en akutt situasjon hvor det haster med å få tak i penger og er mindre kritiske til hvor dyrt lånet er i forhold til å betjene og etableringskostnader.

Søkt forbrukslån og fått avslag? Dette kan være årsaken

Har du søkt om boliglån, forbrukslån, kredittkort eller bedt om lån og/eller kreditter på annen måte og fått avslag på bakgrunn av kredittsjekk?

Kredittopplysningsbyråene bygger sine vurderinger på statistikker. Dersom du har private forhold som faller innenfor en gruppe som statistisk har mye mislighold så får du dårligere kredittverdighet, selv om du selv er verdens mest pålitelige betaler.

Nedenfor har vi listet opp det som i hovedårsak svekker din kredittverdighet. De forskjellige punktene vektlegges ulikt og ikke nødvendigvis likt hos de forskjellige kredittopplysningsbyråene. Artikkelen må ikke tas helt bokstavelig men mer som en pekepinne på hva som kan være årsaken til at du har den kredittverdigheten som du har.