Har du søkt om boliglån, forbrukslån, kredittkort eller bedt om lån og/eller kreditter på annen måte og fått avslag på bakgrunn av kredittsjekk?

Kredittopplysningsbyråene bygger sine vurderinger på statistikker. Dersom du har private forhold som faller innenfor en gruppe som statistisk har mye mislighold så får du dårligere kredittverdighet, selv om du selv er verdens mest pålitelige betaler.

Nedenfor har vi listet opp det som i hovedårsak svekker din kredittverdighet. De forskjellige punktene vektlegges ulikt og ikke nødvendigvis likt hos de forskjellige kredittopplysningsbyråene. Artikkelen må ikke tas helt bokstavelig men mer som en pekepinne på hva som kan være årsaken til at du har den kredittverdigheten som du har.

 • Du flytter for ofte. Personer som har mye mislighold flytter generelt mye og kredittopplysningsbyråene gir derfor dem som flytter mye noe lavere kredittverdighet.
 • Du har ujevn inntekt. Stabil inntekt er viktig for å få god kreditverdighet. Stabil inntekt er lik stabil økonomi. Det er bedre med en forholdsvis lav og stabil inntekt enn høyere men ujevn inntekt som varierer veldig fra år til år.
 • Du har nedadgående trend på inntekten din. I praksis mener vi at dersom du tjente mindre i fjor en året før er det negativt. Selv om du fortsatt har en forholdsvis høy inntekt.
 • Du betaler lite skatt i forhold til inntekten din. Tyder ofte på mange fradrag som for eksempel igjen kan tyde på at du betaler mye gjeldsrenter.
 • Du har næringsinteresser. Næringsinteresser gir økt risiko for at du må stå ansvarlig for selskapets gjeld og/eller må stå ansvarlig for grove feil du har gjort som styremedlem.
 • Du har betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger viser at du har grovt mislighold av gjeld og gir i de aller fleste tilfeller automatisk avslag på lån og kredittsøknader etter kredittsjekk.
 • Du har feil adresse. Din adresse har faktisk betydning for kredittverdigheten. Dersom du bor i et område som det er generelt mye mislighold i, gir dette dårligere kredittverdighet enn om du bor i et område med lite mislighold. Det har for eksempel nylig vært saker i media om at dette går ut over personer som er bosatt i Finnmark da dette er det fylket med mest mislighold.
 • Dersom du er registrert med offentlig gjeldsordning, nylig har gått personlig konkurs eller er ansvarlig deltaker i selskap (hovedsaklig ENK, ANS eller DA) med registrert betalingsmislighold.
 • Alder. 18-20 åringer regnes som høyrisikogruppe. Eldre mennesker regnes som mer stabile betalere.
 • Dersom det er registrert utleggspant/ tvangspant i noen av dine eiendeler.

Dette har ikke betydning for din kredittverdighet:

 • Gamle betalingsanmerkinger på gjeld som er oppgjort. Betalingsanmerkinger skal slettes i sin helet når hele gjelden er oppgjort og skal ikke ha betydning for di kredittverdighet.
 • Negative inntekt og skatteopplysninger som går mer enn 3 år tilbake i tid i forhold til siste utlagte skattelister.
 • Inkasso saker der det ikke er innrapportert betalingsanmerking.
 • Hvor ofte det foretas kredittsjekk av deg.
 • Hudfarge, rase, religion o.l.

Som det går frem av artikkelen er det mange forhold du kan gjøre noe med og annet du kan gjøre lite med. Dersom du har betalingsanmerkinger bør du prioritere å bli kvitt dem så fort som mulig. Disse ødelegger din kredittverdighet fullstendig og må bort før du har mulighet til å bli kredittverdig.