Det finnes utallige "rådgivningssider" på internett som anbefaler deg låneprodukter, fortrinnsvis forbrukslån og kredittkort. Felles for disse er at de veldig ofte er styrt av hvilke lånetilbydere som på sin side utbetaler størst provisjon til dem fremfor hvilket lån som passer deg best. De vet at personer som er på jakt etter forbrukslån på internett gjerne er i en akutt situasjon hvor det haster med å få tak i penger og er mindre kritiske til hvor dyrt lånet er i forhold til å betjene og etableringskostnader.

Det finnes mange årsaker til at personer trenger penger raskt, for mange er det gjerne en relasjon til økonomiske problemer hvor et raskt forbrukslån løser et problem der og da men hvor man samtidig ruller en snøball foran seg som bare blir større og større. En annen kundegruppe er personer som vet de har en stor utbetaling i vente, for eksempel feriepenger, skattepenger eller arv, og ikke ønsker å vente på utbetalingen av disse. For en slik gruppe er det ikke så farlig å ta opp et forbrukslån med høy rente da de vet at de er si stand til å betale ut lånet i relativt nær fremtid. Faktisk kan det være mer gunstig med et forbrukslån med høy rente dersom du klarer å finne et produkt uten etableringskostnad fremfor et lån med lav rente i tradisjonell bank men med en høy etableringskostnad.

Låneformidlingssidene har en agenda, nemlig å tjene mest mulig penger på deg!

Låneformidlere på internett tjener penger på å formidle deg som kunde videre til sine samarbeidende finansieringsinstitusjoner. Kan man da stole på at de anbefaler deg det beste produktet for deg eller det produktet de tjener mest penger på å formidle til deg? Svaret er nok ganske innlysende selv om det finnes seriøse og useriøse aktører i denne bransjen som i alle andre bransjer. Vi sier ikke at det for enkelte allikevel er fornuftig å få hjelp av slike selskaper men det er viktig å være klar over hvorfor de driver med dette og ha en naturlig skepsis i bakhodet.

Du kan lese mer om problemstillingen i denne artikkelen.