Kredittkort er et utskjelt produkt. Dette fordi kredittkort er lett å skaffe, gjør det lett å bruke penger man ikke har og gir mulighet for langsiktig nedbetaling med skyhøy rente. Dette er derfor en ulykke for dem som har svak økonomi eller har problemer med å motstå fristelsen når muligheten ligger rett foran nesen på dem. For disse er og blir kredittkort med mulighet for nedbetaling i små avdrag en ulykke og de ender normalt opp med å "makse ut" kredittgrensen og holde seg der. Så fort de har betalt ned noen tusenlapper tar de disse ut igjen.

For de som imidlertid mener de er selvdisiplinerte nok til å ikke falle for fristelsen til å bruke penger dem ikke har eller som rett og slett trenger et veldig kortsiktig lån på et mindre beløp kan kredittkort være en meget fornuftig løsning. Et eksempel på dette er at du vet at du i løpet av kort tid får utbetalt skattepenger og/ eller feriepenger.

De fleste kredittkortene er i dag gratis i anskaffelse, årsgebyr faller mer og mer bort. Du betaler ikke noe for transaksjonene du gjennomfører, butikken må derimot betale en andel på ca 2-4 %. Det er denne andelen du som kredittkortkunde får goder av. Enkelte kort- tilbydere har gått så langt at de tilbyr et kjøpeutbytte, det vil si at de gir deg en andel av gebyret butikken betaler til kortselskapet. I tillegg får du en rentefri betalingsutsettelse på inntil 45-50 dager. Så lenge du betaler fakturaen i sin helhet på denne forfalldatoen og ikke benytter deg av den forlokkende muligheten til å kun betale minimumsbeløpet og benytte deg av betalingsutsettelse på resten så er dette faktisk mye mer økonomisk enn å bruke vanlig debet kort med bank aksess.

I det øyeblikket du imidlertid begynner å benytte deg av kreditten på kortet snur hele saken seg fort rundt og det blir plutselig veldig dårlig økonomi. Det er disse kundene kredittkortselskapene tjener gode penger på, så lenge kunden klarer å betale avdragene vel og merke og ikke overtrekker kredittgrensen. Her kommer vi inn på et annet viktig poeng. Det er stort betalingsmislighold på slike produkter. En naturlig konsekvens av dette er at de betalende kundene må dekke inn tapet fra dem som ikke betaler. Dette forklarer den skyhøye renten som gjør dette til et veldig dyrt produkt når du velger å benytte deg av kredittmuligheten.

Dersom du har bolig med friverdi bør du nesten alltid velge å ta lån med sikkerhet i denne fremfor å benytte kredittkort. Du får da en mye lavere rente og har ikke samme mulighet til å stadig ta ut igjen det du har betalt ned i avdrag. Det eneste unntaket er dersom du trenger penger raskt og vet at du kun trenger å benytte kredittiden i en kort periode da du venter inn penger som kan dekke kreditten. Siden banklån med pant i bolig ofte medfører etableringsgebyr på en tusenlapp eller to kan det derfor i enkelte tilfeller lønne seg å benytte kreditten i korte perioder.

Det er også andre fordeler med å betale med kredittkort. De aller fleste kortene gir deg reiseforsikring dersom du betaler turen med det aktuelle kortet. Du kan også få rabatter på turer, restauranter, leiebil o.s.v. Du er sikret bedre mot kortsvindel da kredittkortselskapet ikke kan trekke penger direkte fra kontoen din. Det er derfor dem som må sette i gang en prosess for å kreve pengene av deg ved en tvist. Ved bruk av debetkort hvor beløpet trekkes direkte fra kontoen din er det du som må sette i gang tiltak for at banken skal tilbakeføre beløpet. Ved varekjøp har du forøvrig mulighet til å rette de samme reklamasjoner ovenfor kredittkortselskapet som du retter mot butikken da dette går under kredittkjøpsloven. Denne muligheten er det svært få som er klar over. Les mer om kredittkort på kredittkort.be.