Back to Top

Hvordan holde orden på privatøkonomien?

Kredittstyring.no

Dine rettigheter når du mottar krav fra inkassobyrå

Når du mottar krav fra inkassobyrå på vegne av inkassobyråets kunde har du flere rettigheter. Dersom du er forbruker står du noe sterkere enn næringsdrivende. Denne artikkelen er skrevet under forutsetning av at kravet du har mottatt er såkalt fremmedinkasso, d.v.s. at kravet drives inn på vegne av inkassobyråets kunde (ikke egne eller kjøpte fordringer).

Betalingsanmerkninger! En kort innføring.

Hva er en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkning er en av de største konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med betalingsanmerking. Dette vet også inkassobyrået at du er redd for og dette brukes derfor ofte i brev fra byråene for å "motivere" deg til å betale. Vi har skrevet denne artikkelen for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkinger.

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er for tiden 8 foretak som har slik konsesjon. Det er i konsesjonsvilkårene fra datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.

Utnytt kredittkortet ditt!


Kredittkort er både i media og blant folk flest et utskjelt produkt Mye av kritikken av kredittkort er urettmessig da det er mange fordeler med å bruke kredittkort. Nedenfor følger noen eksempler på dette:

  • Dersom du betaler hele fakturaen på forfall kan du spare renter. Pengene blir dermed stående lenger på din konto sett i forhold til om du betaler produktet med vanlig bankkort (debetkort) med direkte trekk fra kontoen. Forutsatt at du betaler hele kredittkortregningen ved forfall betaler du normalt ingenting for transaksjonen og dette blir dermed lønnsomt sett i forhold til å betale med vanlig bankkort (debetkort).

Vær skeptisk til lånerådgiverne

Det finnes utallige "rådgivningssider" på internett som anbefaler deg låneprodukter, fortrinnsvis forbrukslån og kredittkort. Felles for disse er at de veldig ofte er styrt av hvilke lånetilbydere som på sin side utbetaler størst provisjon til dem fremfor hvilket lån som passer deg best. De vet at personer som er på jakt etter forbrukslån på internett gjerne er i en akutt situasjon hvor det haster med å få tak i penger og er mindre kritiske til hvor dyrt lånet er i forhold til å betjene og etableringskostnader.